29 ธันวาคม 2550

เพลงสวัสดีปีใหม่ (สุนทราภรณ์)
....^___________^...

เนื้อเพลง สวัสดีปีใหม่

สวัสดีปีใหม่แล้ว ผองไทยจงแคล้วปวงภัย


ช่วยกันรับขวัญปีใหม่ เถลิงฤทัยไว้มั่น


สุขศรีปีใหม่หมาย สุขใจและกายรวมกัน


สำราญสำเริงบรรเทิงมั่น สุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน


สิ่งที่ล่วงแล้วให้แล้วกันไป อย่าได้ผูกใจอาวรณ์


จับมือกันไว้อวยชัย อวยพร สุขสโมสรเริงรมย์


ความพลั้งพลาดล่วงเลย อย่าหมางเมินระทม


รวมน้ำใจให้เหลียวกลม จงถืออารมย์อภัยสวัสดีปีใหม่แล้ว ผองไทยจงแคล้วปวงภัย


ช่วยกันรับขวัญปีใหม่ เถลิงฤทัยไว้มั่นสุขศรีปีใหม่หมาย สุขใจและกายรวมกัน


สำราญสำเริงบรรเทิงมั่น สุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อนแย้มยิ้มยินดีปรีย์เปรม สุขเกษมเปรมใจ


เรามาตั้งต้น ชีวิตกันใหม่ เราผูกใจไว้ไมตรีประสานน้ำใจเราไม่ให้ระคางตั้งต้นทุกทางอย่างนี้


มารักกันให้คงมั่นทวี ร่วมกันรับปีใหม่เทอญสวัสดีปีใหม่แล้ว ผองไทยจงแคล้วปวงภัย


ช่วยกันรับขวัญปีใหม่ เถลิงฤทัยไว้มั่นสุขศรีปีใหม่หมาย สุขใจและกายรวมกันสำราญสำเริงบรรเทิงมั่น


สุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน... ^_^Nice Day! Jensen Ackles