22 มกราคม 2551

หลับให้สบาย Heath Ledger


ขอบคุณที่ คุณเกิดมาเพื่อให้ความสุขแด่ผู้คนในระยะเวลาสั้นๆ ขอบคุณที่แสดงหนังให้ดูมากมาย ต่อแต่นี้ไปจงหลับให้สบายตลอดกาลเถิด ....

Nice Day! Jensen Ackles